Ống chuẩn HYDROCHLORIC ACID 0.1 MOL/L (0.1 N)

Ống chuẩn HYDROCHLORIC ACID 0.1 MOL/L (0.1 N)

SP0715

Mời liên hệ

Ống chuẩn Merck - Đức


Mã sản phẩm: 1099730001

ĐVT: ống
Tên hóa chất: Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Tên khác: Hydrogen chloride solution
Công thức phân tử: HCl 0.1 N
© 2018 Copyright by cemacohanoi.com.vn. All rights reserved.