Tài liệu kỹ thuật

Tài liệu kỹ thuật

20/04/2018 4:08:04 PM | 158
STT Tên tài liệu Ngày hiệu lực Download
1 Báo giá dây điện 17/04/2018
2 Bảng báo giá thiết bị điện LS 17/04/2018
3 Thông số kỹ thuật Tủ hút khí độc EFH-4A1 17/04/2018
4 Thông số kỹ thuật Thiết bị kiểm tra sự ổn định nhũ tương 131-50 20/04/2018
5

Thông số kỹ thuật Nhớt kế áp suất 1100

20/04/2018
6 Thông số kỹ thuật Thiết bị đo độ lệch tắc nghẽn của dung dịch khoan 150-50 20/04/2018
7 Thông số kỹ thuật Thiết bị phân tích sự di chuyển của khí lỏng 120-57 20/04/2018
8 Thông số kỹ thuật Thiết bị đo tổn thất dung dịch 40 20/04/2018
9 Thông số kỹ thuật Máy đo thời gian hút mao quản 294-50 20/04/2018
10 Thông số kỹ thuật Bình lão hóa 175-25 20/04/2018
       

 


Phản hồi bài viết


© 2018 Copyright by cemacohanoi.com.vn. All rights reserved.