Ống chuẩn H2SO4 1N MERCK

Ống chuẩn H2SO4 1N MERCK

SP0530

Mời liên hệ

Ống chuẩn Merck - Đức


Mã sản phẩm: 109981

Hãng sản xuất: MERCK

Sulfuric acid for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.5 mol/l (1 N) Titrisol®

© 2018 Copyright by cemacohanoi.com.vn. All rights reserved.