Nhật quang ký kiểu CAMPBELL STOKES LAMBRECHT

Nhật quang ký kiểu CAMPBELL STOKES LAMBRECHT

SP0165

Mời liên hệ

Máy nhật quang ký, ẩm kế tóc


Model : 1603

Hãng sản xuất: Lambrecht – Đức

Phần tử đo: Quả cầu thủy tinh

Dùng cho các vĩ độ  từ 0ođến 40ocả Bắc và Nam bán cầu.

Trọng lượng: 5.7 kg

Giản đồ kèm theo: 380 tờ (140 tờ cho mùa Đông, 140 tờ cho mùa Hè và 100 tờ cho mùa Thu và mùa Xuân)

 

Sản phẩm cùng loại

© 2018 Copyright by cemacohanoi.com.vn. All rights reserved.