Ẩm kế đo nhiệt độ và độ ẩm

Ẩm kế đo nhiệt độ và độ ẩm phòng thí nghiệm

SP0394

Mời liên hệ

Thiết bị thí nghiệm khác


Dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thí nghiệm, phòng làm việc.

© 2018 Copyright by cemacohanoi.com.vn. All rights reserved.