Thứ bảy, 16 Tháng 10 2021 05:46

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ khách hàng

Phòng Kinh doanh XNK Vật tư KHKT

Điện thoại: 0438256942

Trung tâm Kinh doanh XNK tổng hợp

Điện thoại: 0438254914

Văn Phòng Công ty

Điện thoại: 0438267126

Low density polyethylene ( Molding Grades )

Low density polyethylene ( Molding Grades )

Class

Property

 

 

 

 

Grade

Resin Properties (1)

Processing Properties

Melt Index

Density

Vical Softening Point VICAT

Melting Point

Tensile Strength

Elongation

 at break

Low Temp Brittleness

Shrinkage

At Break

At Yield

g/10min

g/cm3

oC

oC

Kg/cm2

Kg/cm2

%

oC

%

D 1238

D 1505

D 1525

D 2117

D 638

D638

D746

 

Foaming

303

6.0

0.919

88

106

90

>100

>450

-

5321

3.0

0.920

88

108

97

115

670

-

Blow Molding

5602

0.8

0.920

91

110

100

140

720

-

5602S

0.8

0.920

91

110

100

140

720

-

 


Sản phẩm cùng loại

TERLURAN GP22 NATURAL (ABS RESIN)
TERLURAN GP22 NATURAL (ABS RESIN)
POLYESTER CHIP SHINPET 5015W
POLYESTER CHIP SHINPET 5015W
POLYPROPYLENE-HOMOPOLYMER (PPH030SG)
POLYPROPYLENE-HOMOPOLYMER (PPH030SG)
POLYPROPYLENE P400S
POLYPROPYLENE P400S

Đối tác của chúng tôi

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction