Thứ bảy, 16 Tháng 10 2021 07:35

Tin tức & Sự kiện

Hỗ trợ khách hàng

Phòng Kinh doanh XNK Vật tư KHKT

Điện thoại: 0438256942

Trung tâm Kinh doanh XNK tổng hợp

Điện thoại: 0438254914

Văn Phòng Công ty

Điện thoại: 0438267126

POLYESTER CHIP SHINPET 5015W

POLYESTER CHIP SHINPET 5015W

ITEM

TEST METHOD

UNIT

1. INTRINSIC VISCOSITY

ASTM D 2857

DL/G

2. COLOR (b VALUE)

JIS Z 8722

3. MELTING POINT

ASTM D 3418

OC

4. ACID VALUE

ZIMMER PV 07013.4

10-6EQU/G

5. MOISTURE CONTENT

ASTM D 4019

Wt%

6. AA LEVEL

CELANESE

PPM

 


Sản phẩm cùng loại

TERLURAN GP22 NATURAL (ABS RESIN)
TERLURAN GP22 NATURAL (ABS RESIN)
POLYPROPYLENE-HOMOPOLYMER (PPH030SG)
POLYPROPYLENE-HOMOPOLYMER (PPH030SG)
POLYPROPYLENE P400S
POLYPROPYLENE P400S
SCG
SCG

Đối tác của chúng tôi

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction