Thứ tư, 12 Tháng 8 2020 05:15

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT TRONG CÔNG TY

InEmail

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT TRONG CÔNG TY

Ngày 30/06, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua nội dung thay đổi các chức danh quản lý Công ty, cụ thể như sau:

- Bầu Bà Đàm Ngọc Bích giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với bà Đàm Ngọc Bích

- Bổ nhiệm Ông Lê Anh Tuấn giữ chức danh Tổng giám đốc Công ty

Chi tiết nội dung văn bản ...................................
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
...............................................................

Đối tác của chúng tôi

Left direction
logo
alt
alt
alt
Right direction